Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het traject?

Het traject bestaat uit maximaal 60 uren. We streven ernaar dat instellingen het traject in 5 a 6 maanden doorlopen

Hoe intensief is het traject?

De intensiviteit van het traject hangt af van het aantal deelnemers vanuit een instelling. Volgt u het traject met collega’s? Dan kunt u de trainingen en sessies verdelen en wordt de intensitiviteit minder. Tevens hangt de intensiteit af van de programma dat u met uw relatiemanager samenstelt.

Hoe duur is het traject?

De bijdrage is afhankelijk van het aantal uren dat u afneemt. U kunt minimaal 30 en maximaal 60 uren afnemen. Doordat het ministerie van OCW 90% van de kosten voor haar rekening neemt, betaalt een instelling €14,50 per uur (exclusief btw), ongeacht het aantal deelnemers vanuit een instelling. Hierdoor betaalt u maximaal €870,- (exclusief btw) bij een afname van 60 uren.

Ik doe al veel met bedrijvensponsoring en een vriendenstichting. Is het traject dan zinvol voor mij?

Doordat het traject op maat wordt gemaakt kunnen we de lat zo hoog leggen als u zelf wilt. Uit ervaring blijkt dat ook grotere culturele instellingen veel kunnen groeien in ondernemerschap. En wij helpen ze graag!

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Deelname is alleen mogelijk als de instelling een duidelijke vraagstelling heeft over de financieringsmix en in het bezit is van een culturele anbi-status. Heeft uw instelling wel een anbi status, maar geen culturele status? Die kunt u aanvragen. Meer informatie vindt u hier. Heeft u geen anbistatus? Via de belastingdienst kunt u onderzoeken of uw instelling recht heeft op de status. Meer informatie kunt u opvragen bij het projectbureau: info@wijzerwerven.nl

Welke instellingen doen mee aan Wijzer Werven?

Wijzer Werven heeft de afgelopen jaren al heel veel instellingen geholpen. De teller staat al boven de 200 instellingen. Een selectie van de instellingen vindt op de homepagina. Benieuwd naar de ervaringen van specieke instellingen? Neem dan contact op met het projectbureau, wij geven u graag meer informatie.

Door wie wordt Wijzer Werven georganiseerd?

Wijzer Werven wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het samenwerkingsverband Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies. Het programma maakt deel uit van de campagne “Cultuur, daar geef je om” dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opgestart.

Waar vindt het Wijzer Werven traject plaats?

Trainingen vinden plaats in Utrecht, Amsterdam of Delft. Coachingsmomenten worden in overleg gepland en kunnen plaatsvinden in Amsterdam, Delft en Utrecht of op een andere af te spreken locatie.