Werven moet in je haarvaten zitten - Coen Bais De Lievekamp

08.02.2018

2018-02-08

In 2016 deed Theater de Lievekamp mee aan Wijzer Werven. Ze waren één van de meer dan 400 instellingen die in de afgelopen vier jaar deel namen aan Wijzer Werven. Wijzer Werven leert instellingen door middel van coaching en training hoe zij hun financieringsmix kunnen verbreden. Met iedere instelling werd een programma samengesteld dat de organisatie de tools in handen gaf om aan de slag te gaan met de werving van particulier geld (fondsen, particulieren en bedrijven) naast hun bestaande inkomensstromen vanuit subsidies en omzet. Wijzer Werven werd gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en liep van begin 2014 tot en met 2017.

In september 2017 startten BKKC en Wijzer Werven hun samenwerking. Hierdoor kunnen makers of culturele instellingen uit Noord-Brabant met de kennisvouchers van bkkc begeleidingstrajecten van Wijzer Werven financieren. Wijzer Werven streeft om jaarlijks minstens 10 Brabantse makers of culturele instellingen te kunnen begeleiden.

We zochten Coen Bais van Theater de Lievekamp op om van hem te horen hoe hij Wijzer Werven heeft ervaren en welk verschil het voor zijn organisatie heeft gemaakt om eraan mee te doen.

‘Ik heb destijds Wijzer Werven aangegrepen als een enorme kans om de hele organisatie van de Lievekamp warm te krijgen voor fondsenwerving. Fondsenwerven kun je niet als directeur alleen, het moet in de haarvaten van je organisatie aanwezig zijn. Toen wij begonnen aan Wijzer Werven stond het werven van zowel particuliere vrienden als van bedrijfssponsors op een laag pitje. We wilden dat weer activeren en waren daarom benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied.’

‘Tijdens Wijzer Werven zijn we ontzettend goed begeleid door onze relatiemanager in het samenstellen van een programma dat helemaal paste bij onze situatie. We konden op ons eigen niveau instappen en van daaruit de groei inzetten. De grootste les was misschien nog wel dat er enorm veel stappen gezet moeten worden op het gebied van positionering, de organisatie en het ontwikkelen van een case for support, voordat je daadwerkelijk naar buiten treedt met een geefvraag.’

‘Sinds Wijzer Werven ziet de hele organisatie het belang van fondsenwerving, begrijpt welke stappen ik daar als directeur in zet en kan daaraan bijdragen. De structuren die ons tijdens trainingen zijn aangereikt gebruiken we en we hebben gedurende het programma een wervingsplan kunnen ontwikkelen dat ook vandaag nog de leidraad vormt voor onze werving.’

‘Een mooi voorbeeld van hoe we onze kennis opgedaan tijdens Wijzer Werven konden kapitaliseren is het project “Theater van de Stad”* dat we hebben gelanceerd in september 2018. Hier pakt Theater de Lievekamp een meer maatschappelijke rol en onderstrepen we onze identiteit als stads- en regiotheater. We hebben aan dit project succesvol partners uit fondsen, provinciale overheid en bedrijfssponsors weten te verbinden en daar heeft kennis uit het Wijzer Werven traject zeker aan bijgedragen!’

‘Ik zou aan iedere culturele instelling Wijzer Werven van harte aanbevelen. Het is een unieke kans om cultureel ondernemerschap in de vorm van particuliere werving een boost te geven binnen je organisatie. Het helpt je om vanuit jouw kern en unieke waarde kunt (beginnen met) werven. Dus schrijf je in, maak er tijd voor vrij, neem een breed team mee, je zou gek zijn als je deze kans laat liggen!’

673