Hoe filantropie adviseurs helpen om bij grote gevers te komen

06-09-2017

2017-09-06

Hoe kom je in contact met vermogende particulieren? Dat is de vraag die we regelmatig te horen krijgen binnen het Wijzer Werven traject. En nog belangrijker: wat kunnen we als culturele instellingen doen om vermogende particulieren aan ons te binden?

In het voorjaar van 2017 deed Matthijs Beerepoot (junior adviseur bij Van Dooren Advies) onderzoek naar de rol van financiële adviseurs in de geefkeuze van vermogende particulieren. In dit artikel nemen we je graag mee in zijn resultaten.

Het doel van filantropie advies

De meeste grotere gevers nemen zelf initiatief tot een donatie, dat blijkt uit een onderzoek dat in 2017 werd uitgevoerd op initiatief van o.a. het Centrum van Filantropische studies. Dat klinkt ook wel logisch. Grote gevers raken via hun sociale netwerken betrokken bij een organisatie of gaan zelf op zoek naar een interessant doel aan de hand van hun interesses. Uit dat contact volgt een donatie of een structurele financiële verbinding. Een kleinere groep grote gevers wordt actief benaderd door culturele instellingen, terwijl ongeveer 5% van de giften tot stand komt via een filantropie adviseur.

Laten we wat dieper ingaan op de rol van een filantropie adviseur. filantropie advies wordt gegeven via een bank of via een onafhankelijk filantropie adviseur. In het geval van filantropie advies via een bank is het een extra dienst die banken zoals ABN AMRO Mees Pierson, ING Bank, Insinger de Beaufort, Rababank en van Lanschot Bankiers aanbieden aan klanten die hun vermogen bij de bank hebben belegd. Maar daarnaast bestaan er ook onafhankelijke filantropie adviseurs die door vermogende particulieren worden benaderd voor advies.

De rol van een adviseur is om vermogende particulieren te helpen bij ‘goed geven’. In plaats van alleen maar af te gaan op een ‘goed gevoel’, helpen adviseurs vermogende particulieren bij het maken van een weloverwogen keuze. Zo adviseren ze over de vorm van de gift, geven ze inzicht in de monitoring en evaluatie van een goed doel en kunnen ze als objectieve tussenpersoon optreden tussen het goede doel en de (anonieme) particulier. Naast het geven van een vrijblijvend advies kan een adviseur ook hulp bieden bij het oprichten van een eigen stichting of (bestemmings)fonds.

Dataverzameling door adviseurs

Maar waar halen de filantropie adviseurs eigenlijk hun informatie over goede doelen vandaan? En misschien nog belangrijker: staat jouw organisatie wel in hun lijstje met goede doelen? Filantropie adviseur hanteren verschillende bronnen om een vermogende particulier met een geefwens te voorzien van het juiste advies over goede doelen, zo blijkt uit de interviews die door Beerepoot werden afgenomen.

Natuurlijk, in de meeste gevallen begint het gesprek bij het uitvragen van de behoefte van een vermogende particulier, wat in sommige gevallen zelfs leidt tot een persoonlijk geefplan. In een geefplan wordt vormgegeven wat de aandachtsgebieden zijn waar de gift zich op moet richten, het budget van de gift en de geefstructuur (een eenmalige/periodieke gift, stichting, fonds op naam of via een nalatenschap).

Op basis van deze gegevens gaat een filantropie adviseur op zoek naar een geschikt doel. En die zoektocht verschilt per adviseur. Ten eerste zijn adviseurs nét mensen en zullen eerdere ervaringen en bij hen bekende goede doelen mee worden genomen in de overweging. Daarnaast beschikken de meeste onafhankelijke adviseurs en banken over een eigen database. Deze database is opgebouwd aan de hand van ervaringen van de adviseurs en op basis van instellingen die in het verleden bij een fonds (gerelateerd aan een bank) een aanvraag hebben ingediend. De databases worden continu verrijkt met nieuwe gegevens en nieuwe instellingen.

Een ander veelgebruikt instrument (bij sommige banken zelfs de primair gebruikte database) is Kenniscentrum Filantropie. Dit online systeem met een gratis en betaalde component, is in 2006 ontwikkeld om alle gegevens van goede doelen in Nederland publiek toegankelijk te maken. In de transparante database kunnen instellingen zelf informatie aanleveren door het invullen van vragenlijsten. Nadeeltje: in totaal moet een instelling ongeveer 165 zowel open als gesloten vragen beantwoorden, wat veel tijd en energie kost.

Scrollend door de profielen op Kenniscentrum Filantropie komen we er als snel achter dat heel veel profielen van grote en kleine organisaties missen. Mede hierdoor mist het Kenniscentrum op dit moment nog zijn doel; erg overzichtelijk en volledig is het systeem helaas nog niet.

Zelf aan de slag

Gelukkig is de dienstverlening rondom filantropie advies in ontwikkeling. Filantropie adviseurs begrijpen het belang van goede data om hun klanten te informeren. Tegelijkertijd ligt er een taak bij goede doelen zelf: wees zichtbaar bij filantropie adviseurs! Stuur informatie op of nodig ze eens uit voor een evenement dat je organiseert. Wellicht staan de filantropie adviseurs best open voor een gesprek om je organisatie beter te leren kennen. Deze ontmoetingen dragen bij aan goodwill en meer kennis over je organisatie. Daarnaast is het invullen van (de essentiële delen van) je instellingsprofiel op Kennisbank Filantropie al een eerste stap om zichtbaar te raken bij adviseurs.

819