Ontwikkeling in geefgedrag en fondsenwerving bij culturele instellingen in Nederland 2011-2014

24.06.2016

2016-06-24

Ontwikkeling in geefgedrag en fondsenwerving bij culturele instellingen in Nederland 2011-2014

Op 10 juni presenteerde René Bekkers van de werkgroep Filantropische Studies van de VU in Amsterdam de resultaten van het onderzoek over veranderingen in geefgedrag, giften, fondsenwerving en inkomsten tussen 2011 en 2014.

In 2012 werd de Geefwet ingevoerd met een multiplier die de aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen verhoogde.  Deze invoering vond plaats in de periode dat de culturele instellingen te maken kregen met bezuinigingen en de vraag om meer ondernemerschap.

Een van de conclusies van het onderzoek was dat het geefgedrag ondanks de invoering van de multiplier niet is toegenomen. Men wijt dit deels aan het gebrek aan kennis over de Geefwet: bijna de helft van de vermogende particulieren weet niet dat de giften aan culturele ANBI’s verhoogd aftrekbaar zijn. Van de bedrijven weet tweederde dit niet en van alle huishoudens in Nederland zelfs driekwart.

De vraag is: heeft de Geefwet de culturele sector meer ondernemend gemaakt?

De instellingen die actief communiceren over de Geefwet zien een toename in de inkomsten uit fondsenwerving. Ook de instellingen die al actief bezig waren met fondsenwerving weten sinds de Geefwet meer inkomsten te realiseren uit private fondsenwerving en sponsoring.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de instellingen die al van plan waren deel te nemen aan het programma Wijzer Werven van het ministerie van OC&W,  hun inkomsten zagen stijgen. Dit heeft te maken met het feit dat er draagvlak en commitment binnen de organisatie aanwezig waren om actief aan de gang te gaan met het vergroten van inkomsten.

 

In 2014 is het training- en coaching programma van Wijzer Werven van start gegaan. Alle organisaties met een culturele ANBI kunnen deelnemen, zowel groot als klein, al dan niet met veel ervaring in fondsenwerving.

Een organisatie betaalt maximaal € 870 excl. btw om deel te nemen en krijgt hiervoor een programma op maat, gericht op fondsenwerving, relatieontwikkeling, positionering en het ontwikkelen van sponsor proposities. Meerdere mensen uit de organisatie kunnen deelnemen, fondsenwerving en relatiebeheer doe je niet alleen!

Bijna 300 culturele organisaties hebben sinds 2014 deelgenomen, het Wijzer Werven programma loopt nog tot eind 2017. Aanmelden voor deelname kan tot maart 2017. De deelnemers variëren van musea, theaters, toneel- en dansgezelschappen, orkesten, festivals, muziekscholen en bibliotheken.

 

 

 

 

369