Berenschot

Berenschot is een organisatie-adviesbureau met brede expertise in het oplossen van strategische organisatievraagstukken en het versterken van de bedrijfsvoering.  Deze expertise zet Berenschot tijdens het Wijzer Werven in door voor elke deelnemer een bedrijfsscan te maken. In deze scan worden de missie, visie en doelstellingen van de instelling getoetst. Daarnaast vindt een benchmarkt plaats, waarin kerngetallen van de instelling (zoals de inkomsten, uitgaven, bezoekersaantallen, fte, omzet et cetera) wordt vergeleken met de kerngetallen van soortgelijke culturele instellingen. Hierdoor vormt de scan een perfect startpunt van het Wijzer Werven traject.