Van Dooren Advies

Van Dooren Advies is een fullservice fondsenwervingsbureau. De adviseurs en projectmanagers begeleiden instellingen met wervingstrajecten door het bieden van kennis en advies of door de markt op te gaan en het werven uit te voeren. Sponsoring, fondswerving, crowdfunding, partnership, impact investing, social entrepeneurship: de adviseurs van Van Dooren Advies zijn erin gespecialiseerd.
Binnen Wijzer Werven komt u ze tegen als u hands on aan de slag wilt met het werven van inkomsten bij particulieren, bedrijven of fondsen. Samen met de trainers werkt u aan een prospectlijst, het vormgeven van een sponsorpropositie, het opstellen van een fondsenscan of het creëren van een vriendenkring. De trainers en coaches hebben een pragmatische inslag en zorgen dat het niet blijft bij theoretische kennis. Wij garanderen dat u de deur uitloopt met praktische handvatten en vaardigheden.