Wijzer werven sluit in haar op maat projecten aan bij de ontwikkeling die uw culturele instelling doormaakt. Wij kijken hier vanuit twee invalshoeken naar.

Allereerst onderscheiden wij organisatieniveau's die van belang zijn bij private fondsenwerving. Is uw culturele instelling zich aan het (her)oriënteren op haar toekomst en het bijbehorende bedrijfsmodel en profilering, dan start uw project op het niveau Positionering. Heeft u deze fase achter de rug en richt u zich op het ontwikkelen van wervingsstrategieën, -plannen en -organisatie? Uw Wijzer Werven project begint dan op het niveau Organisatie. Als u al zo ver bent dat de uitvoering van de plannen en proposities ter hand kan worden genomen, dan starten we op het niveau Financiering waarbij we vaardigheden ontwikkelen om de private financieringwerving succesvol te laten zijn.

Tegelijkertijd kijken we samen met u hoever uw culturele instelling is in de ontwikkeling van de benodigde competenties om succesvol te kunnen werven. De basis ligt in kennis van positie in het culturele veld, van private financiering in het algemeen en de mogelijke financieringsbronnen in het bijzonder. Als de basis er is, is het belangrijk dat de mensen in de organisatie deze in de praktijk kunnen brengen. We hebben het dan over de vaardigheden om de kennis om te zetten naar de specifieke context van de culturele instelling. Het uiteindelijke doel van Wijzer Werven is dat u zelf in staat bent om succesvol te werven, wij coachen u om tot uitvoering te komen (gedrag).

In onderstaande dienstverleningsmatrix ziet u schematisch wat de hoofdthema's uit het Wijzer Werven programma zijn.

Dienstverleningsmatrix Wijzer Werven