Wijzer Werven versterkt ondernemerschap bij makers en culturele instellingen door het aanbieden van een training- en coachingsprogramma.

Wat doen we?

Wijzer Werven versterkt ondernemerschap bij makers en culturele instellingen door het aanbieden van een training- en coachingsprogramma voor het optimaliseren van hun positionering, organisatie, financieringsmix en fondsenwerving.

Hoe wij werken

Op maat

 

Wijzer Werven gaat er vanuit dat de situatie van elke instelling uniek is. Daarom stellen we voor elke deelnemer een op maat gemaakt programma samen, toegespitst op de ambities en uitdagingen van de instelling.

Learning by doing

 

Alle programma onderdelen zijn erop gericht dat instellingen het geleerde direct in de praktijk kan brengen. Hierdoor blijft het niet bij droge theoretische kost, maar wordt gewerkt aan cases die door deelnemers zelf worden aangedragen.

Groep vs individueel

 

Het traject bestaat uit een mix van trainingen in groepsverband en sessies met de eigen organisatie. Het is heel inspirerend om andere instellingen te ontmoeten, van trainers de kneepjes van het vak te leren en samen te sparren. In de één op één sessies is juist meer tijd voor uw eigen instelling en zetten we strategische lijnen uit of werken we aan concrete vaardigheden

Thema's Wijzer Werven

Positionering

 

Het startpunt van cultureel ondernemerschap is het vaststellen van een heldere positionering. Een helder verhaal waaruit ambitie en visie spreekt en dat voor iedereen begrijpelijk is.

Organisatie

 

Om uw culturele missie en doelen te realiseren zijn plannen hoe dat te doen nodig. Maar net zo belangrijks is het interne draagvlak voor cultureel ondernemerschap. In het traject is daarom veel aandacht voor de organisatie achter de culturele en zakelijke activiteiten.

Financiering

 

Hoe verbind ik bedrijven, particulieren en fondsen aan mijn organisatie? Dat is één van de centrale vragen in dit traject. In Wijzer Werven ontwikkelt u vaardigheden en plannen om succesvol in contact te komen met donateurs of partners

lees meer

Verloop van het traject

Stap 1:Na uw aanmelding wordt een kennismakingsgesprek ingepland.

Stap 2:Komen we gezamenlijk tot de conclusie dat een Wijzer Werven begeleidingstraject u gaat helpen in het versterken van uw cultureel ondernemerschap, dan starten we het traject.

Stap 3:Met uw relatiemanager stelt u een plan van aanpak en een bijhorend programma op.

Stap 4:Onder begeleiding van de relatiemanager en met inzet van diverse trainers en coaches werkt u gedurende ca. 9 maanden aan het stapsgewijs versterken van uw cultureel ondernemerschap.