Hoe bedrijven aan de slag gaan met Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap

03.03.2017

2017-03-03

Binnen het Wijzer Werven traject komen we veel culturele instellingen tegen die verbinding willen aangaan met het bedrijfsleven. Goede intenties worden omgezet in prachtige voorstellen en worden door de instellingen binnen Wijzer Werven uitgewerkt. Maar zit het bedrijfsleven daar eigenlijk wel op te wachten? We gingen langs bij Michael Amiabel, oprichter van SE Consultancy, om met hem de trends in bedrijvensponsoring te bespreken. Hoe denken bedrijven na over sponsoring en wat verwachten ze van culturele instellingen?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Als we binnenkomen in het kantoor van Michael Amiabel hangt er een grote poster van het Van Gogh Museum aan de muur, met daarnaast het onmiskenbare logo van KPN. Logisch, want na jarenlang in de corporate marketingsector te hebben gewerkt, werd Michael Amiabel tien jaar geleden door KPN gevraagd om hen als adviseur te komen helpen met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).

Volgens Michael is een bedrijf Maatschappelijk Betrokken aan het ondernemen als ze zich vanuit hun ‘kracht’ inzetten voor sociaalmaatschappelijke thema’s, met als doel ‘waarde’ toe te voegen voor het bedrijf. “Bedrijven willen zich meer en meer gaan onderscheiden”, legt Michael uit. “De jongere generatie burgers vindt het belangrijk om te weten waar een bedrijf voor staat. Ze willen graag werken voor een maatschappelijk betrokken onderneming en kopen het liefst producten waar een goed verhaal achter zit. Doordat bedrijven steeds transparanter zijn komen klanten, (potentiële) medewerkers en andere stakeholders er snel genoeg achter of een bedrijf maatschappelijk betrokken opereert.”

Helemaal nieuw is deze gedachte niet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een term die al langer gevoerd wordt door het bedrijfsleven, maar dat gaat voornamelijk over klimaatneutraal produceren, minder CO2-uitstoot of afval sorteren en is absoluut randvoorwaardelijk. Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap (MBO) gaat een stuk verder en dient ook commerciële doeleinden van de onderneming, want als je maatschappelijk betrokken onderneemt heeft dat ook positieve effecten op het merk, bedrijfstrots, de reputatie en uiteindelijk de sales…

Sponsoring vanuit kracht
“Mijn filosofie is dat bedrijven een bepaalde kracht hebben”, gaat Michael door. Die kracht wordt gevormd door de medewerkers, de kennis op een specifiek gebied, de financiële mogelijkheden en de ‘why’ van het bedrijf.  Als succesvol voorbeeld noemt Michael het KPN Mooiste Contact Fonds, het fonds dat hij in samenwerking met KPN heeft opgezet. “Het verhaal is zo logisch: KPN wil vanuit hun kracht kwetsbare groepen in verbinding brengen en contact laten maken om eenzaamheid te bestrijden of te voorkomen. Dat lukt heel goed, maar we weten dat er ondertussen in Nederland ontzettend veel groepen zijn die eenzaam zijn. Doordat ze geen sociaal netwerk hebben of op één of andere manier niet mee kunnen doen met de samenleving. KPN wil ook dié mensen in contact brengen met anderen. Dat is ons doel. Het KPN Mooiste Contact Fonds draagt daaraan bij, bijvoorbeeld door KlasseContact: een project waarbij we ervoor zorgen dat langdurig ernstig zieke kinderen, door gebruik van een laptop en een slimme ICT-oplossing, toch mee kunnen doen met lessen in de klas en belangrijker nog contact blijven houden met hun klasgenootjes. Of de Zilverlijn, waarbij we er voor zorgen dat op dit moment meer dan 750 ouderen elke week worden gebeld door medewerkers van KPN voor een gezellig praatje. Dit jaar gaan we doorgroeien naar ruim 1.500 ouderen”

Naast maatschappelijk impact, heeft het KPN Mooiste Contact Fonds ook een positief rendement voor KPN. De afgelopen tien jaar heeft KPN o.a. kunnen concluderen dat de diverse stakeholders positief reageren op het MBO beleid van KPN. Zo blijkt dat sollicitanten het als een positief punt zien in hun afweging bij KPN te solliciteren, dat de medewerkerstevredenheid is verhoogd en dat de reputatie van het merk positief is beïnvloed door het fonds.

Impact en ambitie hebben de toekomst
De verwachting van Michael is dat steeds meer bedrijven gaan inzetten op Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap. Het is immers al een aantal jaren bekend dat betrokken ondernemerschap waardevol is, maar door de recessie bleven de plannen op de plank liggen. Daar gaat nu verandering in komen!

De grote vraag is natuurlijk hoe je als culturele instelling of goed doel kunt inspelen op deze trend. Ook daar heeft Michael ideeën over: “Denk vooral groot en denk vanuit de impact die je wilt realiseren. Ja, bedrijven willen geld, know how en mensen beschikbaar stellen, maar alleen als er dan ook een echte verandering plaatsvindt en ze het gevoel hebben dat ze een verschil maken door dicht bij zichzelf te blijven.”

Een verschil maak je vooral als je de samenleving echt raakt. Daar ligt natuurlijk een uitdaging voor de culturele instelling. Hoe wil je als instelling de samenleving raken en hoe groot is die impact? In sommige gevallen sta je als culturele instelling misschien niet sterk genoeg richting een bedrijf. Hoe ga je als museum in Den Bosch de wereld veranderen? Misschien heb je daar geen ambitieus antwoord op. Maar dat verhaal wordt heel anders als je bijvoorbeeld met álle culturele instellingen binnen de gemeente, cultuur beschikbaar wilt maken voor alle kinderen van Den Bosch. Durf groot te denken. Dan wordt het interessant.

Ga met die ambitie op pad naar bedrijven. Immers, bedrijven realiseren zich dat ‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap’ een kans biedt om zich positief te onderscheiden. Is jouw culturele instelling de aanjager die een bedrijf op sleeptouw meeneemt?

875