Uw bedrijfsmodel als basis voor financieringswerving

23.03.2016

2016-03-23

In de huidige tijd stellen veel culturele instellingen hun bestaande financieringsmodel ter discussie. Immers, de subsidies staan onder druk en de groei van het eigen verdien vermogen is niet in staat deze teruggang zo maar te compenseren. Het financieringsmodel is een onderdeel van het totale bedrijfsmodel van een instelling. Om te zorgen dat er naast subsidies structureel meer inkomsten zijn, wordt het bestaande business model tegen het licht gehouden. Je gaat op zoek naar mogelijkheden om de inkomsten van je instelling te vergroten. Wijzer Werven gebruikt in haar coaching het CANVAS-model (Osterwalder).

93