De kracht van een hartsverhaal

28.11.2017

2017-11-28

Zakelijk succes valt of staat met draagvlak.
Klanten, bezoekers, deelnemers, publiek zijn de redenen dat een organisatie kan bestaan. In de kern doen organisaties er dus goed aan om na te denken over het aangaan en binden van relaties. Hoe kunnen we mensen en organsaties steeds verder betrekken bij de organisatie en het werk dat we doen? Hoe creëren we enthousisme en commitment?

Goed verhaal
Mensen communiceren van nature in verhalen. Verhalen zijn daarom een krachtig en effectief middel om mensen te verbinden. Ook om abstracte zaken als visie, strategie en waarden te vertalen naar relevante doelgroepen. Een goed verhaal brengt een culturele organisatie tot leven, zowel intern: ‘alle neuzen dezelfde kant op’, als extern: mensen worden enthousiast voor de culturele organisatie. Ofwel, het hartsverhaal van de organisatie is uitermate belangrijk in de communicatie naar klanten, vrienden, fondsen of sponsoren.

Elk goed hartsverhaal begint met geloof
Dat klinkt misschien abstract maar is in feite wel de drijfveer waardoor de organisatie ooit begonnen en opgericht is. De vraag is in hoeverre we daar nog mee verbonden zijn.

We kunnen makkelijk vertellen wat we doen: mooie voorstellingen of bijzondere exposities maken, mooie muziek ten gehore brengen. En we kunnen ook nog wel uitleggen hoe we dat doen: met de beste acteurs, de mooiste collectie, met fantastastische topmusici, etcetera.
Maar waarom doen we dat eigenlijk? Wat ligt daaraan ten grondslag? En waar bouwen we dan aan? Waar zorgen we voor?

Positief verhaal
Het antwoord op deze vragen draagt bij aan het vertellen van een positief verhaal. Maar al te vaak zien we een boodschap zoals bijvoorbeeld ‘wordt vriend of sponsor, zonder uw steun kunnen we onze activiteiten niet doen’. De kans dat mensen daar enthousiast voor worden is waarschijnlijk beperkt. Veel krachtiger is om commitent te krijgen op waar je samen met een fonds, vriendenkring, sponsor aan wil bouwen of werken.

Golden Circle
De Golden Circle van Simon Sinek brengt eenvoudig in kaart met wat, hoe en waarom een bepaalde organisatie of product zich onderscheid van anderen.

Afbeeldingsresultaat voor golden circle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Golden Circle bestaat uit drie cirkels. De kern is ‘why’, daarna volgt ‘how’ en de buitenste cirkel vertegenwoordigt ‘what’.

What: dit zijn de producten of diensten (voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, workshops).

How: uitleg van bedrijven hoe ze doen wat ze doen. ‘How’ is bijvoorbeeld een unieke  verkoopmethode of  een onderscheidende waarde. ‘How’ wordt vaak gebruikt om uit te leggen waarom iets anders is of beter. Ervan uitgaande dat dit de onderscheidende of motiverende factoren zijn in het consumenten besluitvormingsproces.

Why: gaat om de drijfveer, om wat een culturele organisatie gelooft, om wat hen drijft. De ‘why’ gaat dus niet over het vergroten van inkomsten of maken van winst.

De Golden Circle gaat uit van het Inside-out principe. Starten met de kern, de ‘why, om vervolgens te beschrijven hoe je dat doet en wat je dan doet.

 

Hartsverhaal maken

Dit model kan gebruikt worden als instrument om het hartsverhaal van een culturele organisatie helder te krijgen. Een korte en krachtige boodschap die direct helder maakt waar de organisatie in gelooft en waaraan men wil werken. Het biedt de kans voor alle medewerkers en vrijwilligers om het verhaal van de organisatie goed te vertellen. Het biedt ook de kans dat klanten, vrienden, fondsen en sponsoren enthousiast worden voor uw organisatie, projecten en dienstverlening. De kans dat ze mee willen bouwen aan wat u belangrijk vindt.

 

Wijzer Werven begeleidt u graag in het ontwikkelen van uw hartsverhaal en uw Golden Circles. Interesse? Neem contact op met programmamanager Tanja de Jonge: tanja.dejonge@wijzerwerven.nl of 06-55170091

 

Kijk naar een korte uitleg over de Golden Circles door de grondlegger Simon Sinek: https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4

 

1175